حقیقی‌ها حدود ۳۱۰میلیارد تومان وارد  بازار سهام  کردند. ارزش کل معاملات خرد ۷هزار و ۵۴۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۹درصد یعنی ۱۵هزار و ۶۰۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۲درصد از کل معاملات شد.

بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی »، «بیمه و صندوق بازنشستگی»، «زراعت و خدمات وابسته» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های « شرکت‌های چند رشته‌ای» و «استخراج کانه‌های فلزی» به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

سه نماد «وتجارت»، «فولاد» و «خبهمن» لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به «شستا»، «وبملت» و «شبندر» معطوف بود.

مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری بانک تجارت معادل ۱۳۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با برتری ۱۲۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۳۰ نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۲۴ نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول هزار و ۱۳۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۸۲۰میلیارد تومان بود.