نرخ ارز بین بانکی در 6 آذر 99 اعلام شد. ارزش ۴۷ ارز از سوی  بانک مرکزی  امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۳۱ ارز با روند صعودی، ۱۳ ارز با روند نزولی و ۳ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

افزایش ۳۱ ارز در بازار بین بانکی

افزایش ۳۱ ارز در بازار بین بانکی