دولت سالانه رقمی برای حمایت از اقشار ضعیف به عنوان یارانه اقلام اساسی در نظر می گیرد  انواع مختلف دارد. امسال نیز رقمی را طبق جدول به عنوان یارانه نان در سال آینده در نظر گرفته است.
 
 
یارانه نان در بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافت + جدول
 
 
 
یارانه نان در سال 99
یارانه نان در سال گذشته