شاخص بورس تهران امروز صبح را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۴۳ هزار و ۶۸۵ واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم یک میلیون و ۳۵۴ هزار واحدی آرام گرفت. ارزش معاملات روزانه بیش از  ۸ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان بود و ارزش روز بازار به ۵  هزار و ۳۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن با کاهش  ۸۵۳۹ واحدی به رقم ۴۵۵ هزار و ۱۶۹  واحد رسید.  

یکی از راه های تحلیل بنیادی و حتی تکنیکال شناسایی نمادهای با ارزش بورس در معاملات روزانه و به دست آوردن هدف قیمتی آن است، هرچقدر ارزش معاملات چه در روند مثبت و چه منفی در یک نماد بیشتر باشد، آن نماد مورد توجه ویژه فعالان بازار سرمایه است، نمادهایی که در صف فروش و صف خرید قرار دارند نشان دهنده پیشرونده بودن یا اصلاح قیمتی نمادها بوده و می تواند مورد توجه قرار بگیرد، البته این یکی از آیتم های تحلیل نمادها بوده و برای تحلیل دقیقتر باید موارد بنیادی و تکنیکال یک سهم مانند ترازنامه و نمودار نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

نمادهای تاثیرگذار معاملات امروز (‌شنبه، سیزدهم دی‌ماه ۱۳۹۹) را بشناسید:

پر تراکنش‌های امروز بورس
نمادهای برکت، شستا ، خودرو، ولپارس، سیتا، شپنا، فولاد پرتراکنش های بورسی معاملات امروز بودند.

تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس
این تاثیر را نمادهای برکت، کروی، کدما با بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

تاثیر منفی بر شاخص کل بورس
این تاثیر را نمادهای فملی، فولاد، فارس، شستا، کگل، تاپیکو بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

بیشترین حجم معاملات
این نسبت را خودرو، خساپا، برکت، وپارس، کمند، ثاخت، فولاد کسب کردند.

بیشترین ارزش معاملات
این نسبت را برکت، شستا، فولاد، خودرو، کمند، شپنا، کاما کسب کردند.

بیشترین تقاضا
نمادهای خزر، وکار، کدما، خنصیر، خاهن، وکار، ثاخت با بیشترین تقاضا در بازار بورس مواجه شدند.

بیشترین فروش سهام
بیشترین عرضه ها نیز مربوط به خبهمن، شپنا، خگستر، خودرو، بوعلی، کاما، دانا در بازار امروز بود.

بیشترین افزایش قیمت روزانه
بیشترین افزایش روزانه در سهام سفار، فمراد، کدما، وپست، خکمک، خزر، خموتور به ثبت رسید.

بیشترین کاهش قیمت روزانه
بیشترین کاهش قیمت در نمادهای ختوقا، سشرق، کساوه، لپارس، شبندر، شبریز صورت گرفت.