امروز چهارشنبه (۱۷ دی ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۳۰ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۳۱۹ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز نماد‌های فولاد، فملی، شستا، وبملت، شپنا، فارس و خودرو بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فولاد 11,780
(2845.18)
فملی 12,890
(2773.08)
شستا 19,760
(1351.25)
وبملت 4,580
(1200.49)
فارس 11,920
(1012.93)
شپنا 11,120
(996.29)
خودرو 2,810
(988.61)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۱۳۰  واحدی وارد کانال  ۱۹ هزار و ۲۵۸  واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
کگهر 52,582
(23.93)
غصینو 78,166
22.54
هرمز 13,725
(19.85)
شگویا 9,679
(15.9)
وملل 16,053
(12.09)
فرابورس 46,489
(9.01)
وهور 42,730
(6.99)