ارزش ۴۷ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۷ ارز با روند صعودی، ۳۲ ارز با روند نزولی و ۸  ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.
 
اُفت قیمت ۳۲ ارز در بازار بین بانکی
اُفت قیمت ۳۲ ارز در بازار بین بانکی