جهانگیری معاون اول رییس جمهور در دیدار با مدیران هلدینگ‌ها و شرکت‌های حقوقی فعال در بازار سرمایه تاکید کرد: بورس نهادی کاملاً مستقل است، ولی دولت همیشه از بازار سرمایه حمایت می‌کند.

او ادامه داد: مردم برای حضور در بازار سرمایه باید به سازوکار‌های اقتصادی آن و به مشورت صاحب‌نظران توجه کنند.

جهانگیری تاکید کرد:  تصمیمات شورای عالی بورس برای دولت معتبر است و دولت وظیفه دارد برای رفع نگرانی از سهامداران خرد بازار سرمایه تلاش کند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: هیچ تصمیمی در دولت و مجلس نباید بدون توجه به پیامد‌های آن بر بازار سرمایه اتخاذ شود.

او ادامه داد: اجتناب از هرگونه دخالت غیرکارشناسی در بازار سرمایه اولویت این مقطع است.