تقریبا دو سالی می شد که اطلاعات تجارت ایران توسط گمرک منتشر نمی شد اما در روزهای گذشته این روند آزاد شده و گمرک نسبت به انتشار این آمار در سایت خود اقدام کرده است.
 

اطلاعات تجارت خارجه منتشر شد

ریز اطلاعات تجارت ۹ ماهه خارجی کشور در واردات و صادرات به تفکیک کشورها در سایت گمرک طبق ماه های گذشته بارگزاری شد. افراد می توانند از سایت گمرک  آمارها را به صورت دقیق بررسی کنند. 

اطلاعات تجارت خارجه منتشر شد

در خصوص انتشار آمار تجارت خارجی باید به چند نکته اشاره داشت:

۱_ارائه آمار تجارت خارجی از سوی گمرک متوقف نشده و ماهانه هم در سایت منتشر شده به صورت تحلیلی و هم به صورت گفت و گو به طور مرتب اعلام شده است.

۲_آمار کامل از مرداد ماه بر روی خروجی گمرک قرار گرفت و با گزارش های اخیر پنجمین ماه هست که همه اطلاعات بر روی خروجی قرار می گیرد.

۳_با مکاتبه دستگاه‌ها و تشکل های مرتبط با تجارت آمار تخصصی نیز در اختیار آنها بدون وقفه قرار می گرفت.

۴_تقریبا همه آمارهای خواسته شده از سوی رسانه ها نیز در قالب گفت و گو در اختیار رسانه ها در این مدت قرار گرفته است.

بنابراین گمرک هیچگاه اطلاع رسانی در خصوص تجارت خارجی را متوقف نکرد فقط برهه ای از زمان به خاطر شرایط خاص کشور و تصمیم نهادهای بالادستی محدود کرد که مجددا از ۵ ماه پیش همه اطلاعات در دسترس است.