امروز دوشنبه (٢٢ دی ماه) شاخص کل بورس با رشد ۲۰۰ واحدی روی پله یک میلیون و ۳۰۷ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز نماد‌های فارس، فولاد، فملی، شستا، وبملت، و تجارت ، خبمهن بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
شستا 20,730
1969.08
فارس 10,810
(1297.48)
فولاد 12,020
1259.81
فملی 12,230
(1054.87)
وبملت 4,330
(416)
وتجارت 2,850
(393.69)
خبهمن 27,790
(323.99)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۷۸ واحدی وارد کانال ۱۹ هزار ۱۵۳ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
هرمز 14,334
23.98
ذوب 4,749
20.27
غصینو 87,619
10.76
سمگا 40,287
10.43
صبا 7,437
6.26
کرمان 88,414
5.85
شگویا 10,790
5.51