نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۴ ارز با کاهش قیمت روبه رو شدند.
ارزش ۴۷ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۳۳ ارز با روند صعودی، ۴ ارز با روند نزولی و ۱۰  ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.
 
افزایش قیمت ۳۳ ارز در بازار بین بانکی
افزایش قیمت ۳۳ ارز در بازار بین بانکی