،لیست خرید و فروش آپارتمان  در منطقه افسریه   به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

 

قیمت روز خرید مسکن 
آدرس  متراژ

عمر ساخت
(سال)

قیمت فروش (تومان)
محله افسریه، خیابان 15 متری دوم  65 15 1.000.000.000
محله افسریه، خیابان 15 متری اول  120 39 3.500.000.000
محله افسریه، خیابا ن سویزی  130 0 2.665.000.000
محله افسریه، خیابان اردیبهشت  73 24 1.265.000.000
محله افسریه، خیابان 15 متری چهارم 120 39 3.600.000.000