نرخ ارز بین بانکی امروز ۲۹ دی ماه در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۸  ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
ارزش ۴۷ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۸  ارز با روند صعودی، ۲۶ ارز با روند نزولی و ۱۳ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

 

ریزش قیمت ۲۶ ارز در بازار بین بانکی

 

ریزش قیمت ۲۶ ارز در بازار بین بانکی