نرخ ارز بین بانکی در 30 دی ماه 99 در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۲  ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
ارزش ۴۷ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۲۲ ارز با روند صعودی، ۱۱ ارز با روند نزولی و ۱۴ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

 

ریزش نرخ ۱۱ ارز  در بازار بین بانکی
ریزش نرخ ۱۱ ارز  در بازار بین بانکی