برای رهن و اجاره یک واحد آپارتمان در باغ‌فیض با توجه به امکانات، متراژ و موقعیت دسترسی باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

مظنه رهن و اجاره آپارتمان در محدوده باغ‌فیض