نرخ ۴۷ ارز در بازار بین بانکی درحالی از سوی  بانک مرکزی  اعلام شد که به دلیل تعطیلی بازار‌های بین المللی نرخ‌ها ثابت و بدون تغییر بوده است.
 

ثبات نرخ ارز در بازار بین بانکی

ثبات نرخ ارز در بازار بین بانکی