ارزش ۴۷ ارز از سوی  بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۲۴ ارز با روند صعودی، ۷ ارز با روند نزولی و ۱۶ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

قیمت رسمی ۲۴ ارز بالا رفت

قیمت رسمی ۲۴ ارز بالا رفت