برای رهن و اجاره آپارتمان در محدوده اکباتان با توجه به امکانات، موقعیت دسترسی و عمر بنا باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

 

هزینه رهن و اجاره آپارتمان در محدوده اکباتان