امروز دوشنبه (١۳ بهمن ماه) شاخص کل بورس با  اُفت  هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۴۹  هزار واحدی قرار گرفت.

امروز نماد‌های فولاد، فملی، شستا، تاپیکو ، حکشتی ،شبندر و وتجارت بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

شستا

24,210

843.94

تاپیکو

12,550

716.47

وتجارت

3,110

618.69

فملی

11,100

(602.82)

فولاد

11,990

(524.95)

شبندر

22,610

(417.93)

حکشتی

20,990

368.24

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۸۰.۰۱  واحدی وارد کانال ۱۷ هزار ۹۶۳  واحدی شد.

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

غصینو

83,050

(26.31)

وسپهر

10,250

(20.43)

صبا

8,101

19.77

دماوند

50,248

9.67

سمگا

27,461

(9.52)

بپاس

96,588

(9.51)

کوثر

15,951

(7.29)