در چند وقت اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر انتشار سود پیش بینی شده توسط نماد‌ها شنیده شد که این ماجرا در هفته‌های اخیر رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است.  

حالا  فملی  نیز به جمع نماد‌هایی پیوست که سود پیش بینی شده خود برای سال ۹۹ را منتشر کرد. پیش بینی شده است که باتوجه به روند عملیات و فروش‌های فملی، شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۱۰۰۶ ریال به ازای هر سهم درآمد محقق نماید.

سود فملی