برخی مخاطبان  با ثبت سوژه‌ای با عنوان «با خودکفایی دانه‌های روغنی از شر واردات خلاص شویم» خواستار پیگیری این موضوع شدند. در حال حاضر همچنان صنعت روغن نباتی به واردات مواد اولیه وابسته است و در این خصوص، جدیداً حداکثر نرخ پروفرمای انواع روغن نباتی وارداتی بر اساس قیمت هاى مصوب دفتر خدمات بازرگانى وزارت صنعت ، معدن و تجارت مصوب شد.

نرخ های مصوب به شرح زیر است:

روغن خام سویا ٩٣٢  یورو/ تن
روغن خام آفتابگردان شمال ١١٥٠یورو/ تن
روغن خام آفتابگردان جنوب ١١١٤یورو/ تن
روغن پالم ٩١٠یورو/ تن
روغن کانولا ١١٠٠ یورو/ تن
دانه سویا ٥٢٠ یورو/ تن
دانه کلزا ٥٢٠ یورو/ تن