عباس قبادی در حاشیه بازدید از روغن نباتی گلناز کرمان با بیان اینکه هیچ گونه کمبود مواد اولیه، خطوط کارخانه، مهندس و متخصص برای تولید روغن نباتی در کشور وجود ندارد، گفت: سفره مردم اولویت کارگزارهای نظام جمهوری اسلامی است و این امر قوه خاصی نمی‌شناسد.

او اظهار داشت: ماهانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تن روغن نیاز کشور است که مواد خام برای ۱۷۰ هزار تن به واحدهای تولید کشور داده شد بنابراین مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

معاون بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قصوری در شبکه تولید کالاهای اساسی نداریم اما در شبکه توزیع در فروشگاه های منتخب به شدت کار انجام و کالاها توزیع می شود.

او با تاکید بر اینکه خانواده‌ها کالای گران نخرند و رسانه ها به آن بپردازند، افزود: ضمن توافق با مدیر کارخانه گلناز کرمان، صورتجلسه کردیم که امکان تولید مواد اولیه به کارخانه می دهیم و در این زمینه سبد تعریف می‌شود.

معاون بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت  تاکید کرد: آمادگی داریم ارز خارج از نوبت به تولیدکنندگان روغن دهیم که مواد اولیه مورد نیاز خود را زیر نظر صمت تهیه و واردات کنند.

قبادی ادامه داد: کشور مشکل ارز ندارد و براساس توان مالی ارز به واردکنندگان مواد اولیه داده می‌شود.