حقوقی‌ها امروز حدود هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان وارد  بازار سهام  کردند. ارزش کل معاملات خرد ۷هزار و ۷۵۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۳۱درصد یعنی ۲هزار و ۳۷۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۲۵درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به  بورس  و  فرابورس  در سه گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «فلزات اساسی» و «فرآورده‌های نفتی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «ساخت محصولات فلزی» و «فعالیت‌های هنری، سرگرمی و خلاقانه» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد «شپنا»، «فملی» و «وتجارت» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «غبهار»، «سخاش» و «ملت» معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت پالایش نفت اصفهان حدود ۱۳۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان با برتری ۱۰میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۳۷نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۲۳۵نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۱۰۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم هزار و ۹۷۰میلیارد تومان بود.

بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس +جدول

بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس +جدول