به نقل از بانک مرکزی ، شاخص‌های عمده اقتصادی در نشریه  منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی این بانک، در سه بخش واقعی، خارجی و مالی تفکیک شده است.

بخش واقعی شامل حساب‌های ملی، انرژی، صنعت، ساختمان، روند قیمت و بازرگانی داخلی است و در بخش دوم یا همان بخش خارجی به تراز پرداخت ها، بدهی‌های خارجی، سررسید بدهی‌های خارجی، وضعیت بازرگانی خارجی کشور و نرخ ارز اشاره شده است؛ همچنین در بخش مالی به تفکیک نرخ‌های سود بانکی، متغیر‌های پولی و اعتباری، وضع مالی دولت و فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آمده است.

نماگر‌های اقتصادی سه ماهه دوم سال ۹۹ منتشر شد/ رشد اقتصادی با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۳.۲ درصد

براساس آمار‌های بانک مرکزی رشد اقتصادی فصل تابستان با احتساب بخش نفت معادل ۵.۱ درصد و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت معادل ۳.۲ درصد بوده است.

در زیربخش‌ها، بخش نفت ۲۲.۲ درصد، بخش کشاورزی ۴.۱ درصد، صنعت و معدن ۱۱.۳ درصد، بخش ساختمان ۴.۳ درصد و بخش خدمات ۱.۴ درصد رشد داشته اند.

رشد همه بخش‌ها به غیر از بخش کشاورزی نسبت به بهار ۹۹ افزایش داشته است.