نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که۱۶ ارز با کاهش قیمت روبه رو شدند.
 ارزش ۴۷ ارز از سوی  بانک مرکزی  امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۲۰ ارز با روند صعودی، ۱۶ ارز با روند نزولی و ۱۱ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

ریزش قیمت ۱۶ ارز در بازار بین بانکی

ریزش قیمت ۱۶ ارز در بازار بین بانکی