فهیمی، سخنگوی سهام عدالت و مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: با دریافت کارت اعتباری سهام عدالت ، امکان خرید وجود دارد و اگر مبلغ استفاده‌ شده تا ۲۹ روز بازگردانده شود، سود به آن تعلق نخواهد گرفت.

در صورت عدم بازگشت پول پس از گذشت ۲۹ روز، به وام سه ساله تبدیل خواهد شد که شرایط و سود خود را دارد.