در پایان کار امروز بازار سهام  شاخص کل با رشد ۲۲هزار و ۳۰۲واحدی (۱.۹درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۱۹۲هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌ هم وزن ۰.۲درصد افت کرد.

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس حدود ۱۱هزار و ۴۰۰میلیارد تومان رسید.

بیش از ۷۳۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی و رشد بیش از یک درصد ۲۳۰نماد و افت بیش از یک درصد ۳۱۴نماد را شاهد بودیم.