در سومین روز معاملاتی هفته مورخ 20 بهمن‌ماه، نمادهای حاضر در سبد سهام عدالت روز متعادلی را سپری کردند و ارزش این سبد سهام 3.17 درصد افزایش پیدا کرد.
به این ترتیب ارزش سبد سهام عدالت 500 هزار تومانی به 8 میلیون و 893 هزار تومان رسید. امروز اکثر نمادهای سبد سهام عدالت با نوسان مثبت سومین روز معاملاتی هفته را به پایان رساندند و حدود 200 هزار تومان نسبت به روز یکشنبه افزایش داشت.

همچنان نماد جم از این سبد سهام متوقف باقی مانده است. امروز نماد لکما افت قیمت 5 درصدی و فولاد افزایش قیمت 4.9 درصدی را تجربه کردند.