به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، در بند ۱۰/۱ از لايحه بودجه درآمد حاصل از اجر اي قانون هدفمندي يارانهها در ۱۲ ماه سال ۹۱ تا مبلغ ۶۶ هزار ميليارد تومان پيشبيني شد كه تا مبلغ ۵۶ هزار ميليارد تومان به صورت ماهانه و متوازن هر ماه چهار هزار و ۶۶۶ ميليارد تومان از محل اصلاح قيمتهاي حاملهاي انرژي و تا مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان يارانه نان، برق، ساير كالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه تامين ميشود.