هواپیمای حامل دومین محموله واکسن روسی اسپوتنیک_وی ساعت ۱:۳۰ بامداد شنبه ۲۵ بهمن ۹۹ در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به زمین نشست.

لازم به ذکر است تعداد ۲۳ بسته واکسن به وزن ۳۲۴۲ کیلو گرم و مقدار ۱۰۰ هزار دوز از هواپیمای حامل واکسن تخلیه شد.

دومین محموله واکسن روسی به ایران رسید

 

دومین محموله واکسن روسی به ایران رسید

دومین محموله واکسن روسی به ایران رسید