کارت اعتباری سهام عدالت از امروز 25 بهمن ماه 99 توزیع می شود.

عباس معمار نژاد، معاون امور بانکی وزیر اقتصاد اظهار داشت: صاحبان سهام عدالت از امروز ۲۵ بهمن ۹۹ کارت اعتباری دریافت می‌کنند.

بانک‌های ملی و تجارت از امروز به صاحبان سهام عدالت کارت اعتباری می‌دهند.

این خدمات بصورت غیرحضوری ارائه می‌شود و معادل ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت است.

افراد می‌توانند از این تسهیلات برای خرید از فروشگاه‌های منتخب استفاده کنند.