تصویری از  نمای پایانی کار بازار سرمایه در ۲۵بهمن ۹۹ در ادامه آمده است.

در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با رشد ۴۷هزار و ۷۸۸واحدی (۳.۹درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۶۲هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌ هم وزن ۲.۹درصد رشد کرد.

عکس/ نمای پایانی کار بازار سهام در ۲۵بهمن ۹۹

عکس/ نمای پایانی کار بازار سهام در ۲۵بهمن ۹۹