امروز یکشنبه (۲۶ بهمن ماه) شاخص کل بورس با رشد ۹ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۷۲ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز نماد‌های شتران، ومعادن ، خساپا ، شبندر ، فخاس ، کگل و خودرو بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

شتران

10,260

816.45

ومعادن

12,510

650.77

خساپا

2,610

567.56

خودرو

2,980

510.82

شبندر

23,800

485.8

فخاس

28,720

463.48

کگل

18,200

(377.96)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۷.۵۱  واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۸۸۰ واحدی شد.

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

ارفع

13,620

12

آریا

80,926

(11.83)

شگویا

9,166

6.49

فرابورس

36,539

4.79

ذوب

4,524

(3.76)

بمپنا

76,347

3.38

هرمز

13,772

(3.28)