در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل بورس با افت هفت هزار و ۳۰۶واحدی (۰.۵درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۵۷هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌ هم وزن ۰.۰۳درصد رشد کرد.

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به حدود هشت هزار و ۱۰۰میلیارد تومان رسید.

بیش از ۶۵۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی و رشد بیش از یک درصد ۱۴۷نماد و افت بیش از یک درصد ۴۱۴نماد را شاهد بودیم.