ارزش ۴۷ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۲۲ ارز با روند صعودی، ۱۱ ارز با روند نزولی و ۱۴ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

 

افزایش قیمت ۲۲ ارز در بازار بین بانکی

 

افزایش قیمت ۲۲ ارز در بازار بین بانکی