در پایان کار امروز بازار سهام  شاخص کل با افت ۱۱هزار و ۴۷۶واحدی (۰۰.۹درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۴۵هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌ هم وزن ۰.۱درصد رشد کرد.

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس حدود ۶هزار و ۱۴۰میلیارد تومان رسید.

بیش از ۸۵۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی و رشد بیش از یک درصد ۱۵۵نماد و افت بیش از یک درصد ۴۰۳نماد را شاهد بودیم.