به نقل از راشاتودی، چین تنها کشوری بود که در سال 2020 و علیرغم شیوع ویروس کرونا توانست حجم  صادرات و واردات خود با اتحادیه اروپا را افزایش داده و با پشت سر گذاشتن آمریکا به بزرگ‌ترین شریک تجاری این اتحادیه بدل شود.

بنا به اطلاعات ارائه شده از سوی دفتر آمار اتحادیه اروپا، یورو استار، این اتحادیه در سال 2020 به میزان 465.6 میلیارد دلار از چین واردات داشته است که نسبت به سال 2019 به میزان 5.6 درصد افزایش داشته است. 

صادرات این اتحادیه به چین نیز 2.2 درصد رشد کرده و به 245.9 میلیارد دلار رسیده است. در همین زمان تجارت اتحادیه اروپا با آمریکا که به صورت سنتی بزرگ‌ترین شریک تجاری این اتحادیه به شمار می‌رود، کاهش چشمگیری داشته است. 

واردات این اتحادیه از آمریکا در سال  2020، 13 درصد نسبت به سال 2019 کاهش داشته و صادرات اتحادیه اروپا به آ‌مریکا هم 8 درصد پایین آمده است. بنابراین آمریکا دیگر نخستین مقصد و شریک تجاری اتحادیه اروپا نیست و حالا چین جایگزین آمریکا شده است.

شیوع ویروس کرونا تجارت جهانی را مختلف کرده به گونه‌ای که هم اتحادیه اروپا و هم حوزه یورو کاهش 10 درصدی صادرات و واردات را تجربه کرده‌اند. 

البته دفتر آمار اتحادیه اروپا می‌گوید که روند تجارت کشورهای عضو این اتحادیه با دیگر کشورهای جهان رو به بهبود است.