امروز شنبه (۲ اسفند ماه) شاخص کل بورس با اُفت هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۳۷ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز نماد‌های فملی، شستا، وپارس، شپنا، فولاد، وتجارت و وبملت بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

فملی

12,840

3570.74

شستا

21,610

(885.14)

وپارس

3,510

707.64

وبملت

3,930

(364.44)

شپنا

12,870

(344)

فولاد

12,260

315.33

وتجارت

2,800

(281.54)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت  ۴.۸۷ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۵۸۵ واحدی شد.

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

صبا

7,505

(5.26)

دماوند

50,998

5.01

آریا

76,438

3.6

سمگا

28,501

(3.6)

بزاگرس

7,293

3.57

قچار

93,541

3.45

شگویا

8,510

(3.18)