نیمانائینیان کارشناس بازارسرمایه در رابطه با ارزیابی بازار امروز 2 اسفندماه و پیش‌بینی بورس 3 اسفندماه به خبر بورس گفت:

امروز با یک بازار منفی مواجه بودیم، در کل تنها شرکت فملی به دلیل اینکه متاثر از قیمت بازار جهانی مثبت بود، بیشترین تاثیر را روی شاخص داشت.

در حال حاضر بازار خیلی منطقی پیش نمی‌رود و خیلی از شرکت‌های بزرگ که صورت‌‌های مالی خوبی دارند و گروه‌هایی مثل پالایشگاهی ها و پتروشیمی‌ها که وضعیت خوبی دارند، اما متاسفانه تاثیری روی شاخص نمی‌گذارند به دلیل اینکه بازار نسبت به اخبار مثبت بی تفاوت شده است.

لازم به ذکر است؛ این مسئله همیشگی نخواهد بود و قطعا در طول زمان حل خواهد شد و بازار به روال عادی برمی‌گردد.

به نظر می‌رسد با حجم عرضه‌ای که امروز داشتیم احتمالا فردا هم به همین شکل باشد و با یک بازار منفی آرامی مواجه باشیم.

پیشنهاد می‌شود، سهامداران به صورت‌های مالی شرکت‌هایی که در آن سهام دارند و همچنین قیمت‌های بازار جهانی بیشتر توجه کنند و به شکل بنیادی به سهم‌های خود نگاه کنند؛ چنانچه سهمی را ارزنده می‌دانند صبوری کنند، به دلیل اینکه بازار مجبور است نسبت به شرکت‌های خوب هم عکس‌العمل نشان دهد.