ارزش ۴۷ ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که به واسطه تعطیلی آخر هفته میلادی نرخ ارز ثابت بوده است.

ثبات نرخ ارز در بازار بین بانکیثبات نرخ ارز در بازار بین بانکی