امروز دوشنبه (۴ اسفند ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۳ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۱۸ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز نماد‌های فملی، شستا، فولاد، ومعادن ، تاپیکو ، شبندر و تاصیکو بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فولاد 11,650
(1153.96)
شستا 20,760
(843.26)
فملی 12,680
552.14
تاپیکو 11,620
(368.17)
ومعادن 11,290
(192.9)
شبندر 24,810
(151.2)
تاصیکو 9,830
(132.26)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت  ۳۵.۹۴ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۳۶۶واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
آریا 73,968
(12.27)
صبا 7,335
(5.19)
وملل 14,391
(4.28)
شغدیر 57,105
(2.21)
زاگرس 184,296
(2.2)
مارون 147,870
(2.16)
هرمز 12,929
(0.84)