نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۷ ارز با کاهش قیمت روبه رو شدند.
ارزش ۴۷ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۲۸ ارز با روند صعودی، ۷ ارز با روند نزولی و ۱۲ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

رشد قیمت ۲۸ ارز در بازار ارز بین بانکی

رشد قیمت ۲۸ ارز در بازار ارز بین بانکی