شرکت نفت پارس در راستای اجرا و عملی کردن شاخص ها و معیارهای تعریف شده سازمان حفاظت محیط زیست، با اهتمام ویژه نسبت به تدوین و هدف گذاری شاخص های عملکردی زیست محیطی در فرآیند دریافت جایزه صنعت سبز و ارزشیابی عملکرد زیست محیطی سال ۱۳۹۹ توسط گروه ارزیابان جایزه صنعت سبز اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، موفق به دریافت “ تندیس سیمین ” جایزه صنعت سبز کشور در بیست و دومین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدمات سبز گردید .این تندیس توسط دکتر محمودی مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست به دکتر خلیلی مدیر عامل پالایشگاه نفت پارس اهدا شد . منبع