،امروز چهارشنه (۱۳ اسفند ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۴ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۱۸۱ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز نماد‌های فولاد، خودرو، شتران، شپنا، شستا، اپال و فملی بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

 

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

فملی

12,330

(1150.45)

شستا

18,610

(580.23)

فولاد

11,710

(574.98)

اپال

16,480

415.16

شپنا

11,460

(380.15)

خودرو

2,450

(301.78)

شتران

8,260

(300.12)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۲۹.۷۸ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۹ واحدی شد.

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

آریا

77,950

34.45

بپاس

75,629

(6.24)

ذوب

3,840

(5.66)

کزغال

32,275

4.7

کرمان

55,578

4.43

شگویا

8,178

(0.66)

وکبهمن

12,439

0.65