تصویری از پایان کار بازار بورس در ۱۹ اسفند ۹۹ در ادامه آمده است.

در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با رشد ۱۰هزار و ۲۶۸واحدی (۰.۸درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۱۰هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌ هم وزن ۰.۱درصد رشد کرد.


عکس/ نمای پایانی کار بازار سهام در ۱۹اسفند ۹۹

عکس/ نمای پایانی کار بازار سهام در ۱۹اسفند ۹۹