امروز چهارشنبه (۲۰ اسفند ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۶  هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۰۴ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز نماد‌های فولاد، فملی، خودرو ، شپنا، شستا، شبندر و شتران بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فملی 12,220
(951.14)
فولاد 12,430
(837)
شستا 18,930
(760.91)
شپنا 12,590
(456.55)
شبندر 27,270
(394.93)
خودرو 2,420
(226.51)
شتران 8,730
(225.27)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۱۹.۷۰ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۹۹ واحدی شد

نماد قیمت پایانی تاثیر
آریا 81,628
(7.45)
سمگا 27,127
6.42
زاگرس 202,752
(4.55)
کرمان 52,429
(1.69)
ذوب 3,782
(1.61)
کزغال 31,738
(1.17)
شگویا 8,344
(1.15)