امروز یکشنبه (۲۴ اسفند ماه) شاخص کل بورس با رشد ۸  هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۳۷ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز نماد‌های کچاد ، فملی، فارس، خودرو ، اپال ، وتجارت و وبملت بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
کچاد 22,600
917.05
فارس 9,140
862.23
خودرو 2,470
679.69
فملی 12,600
650.93
وبملت 4,060
622.01
اپال 17,820
480.68
وتجارت 2,710
448.49

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۲۴.۹۲ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۲۲۳ واحدی شد

نماد قیمت پایانی تاثیر
بپاس 69,532
(9.73)
آریا 86,539
8.47
ذوب 3,793
7.9
کزغال 37,543
6.21
شاوان 89,919
5.16
وملل 13,123
(3.9)
صبا 7,545
3.22