صدیف بیک زاده با بیان اینکه فروش هر گونه کالا به همراه روغن نباتی از سوی شرکت های پخش تخلف است، گفت: : این ممنوعیت طی نامه ای به انجمن شرکت های صنعت پخش ایران نیز ارسال و ابلاغ شده است.

وی افزود:  در صورت احراز تخلف فروش هر کالایی به همراه روغن نباتی ، مجوز پخش شرکت مربوطه تعلیق خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت همچنین از شهروندان  خواست تا در صورت مشاهده چنین مواردی، مراتب را به سامانه 124، سازمان حمایت و یا سازمان های صمت استانی گزارش دهند.