در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با افت سه هزار و ۷۹۹واحدی (۰.۳درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۳۰۳هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌ هم وزن ۰.۰۶درصد رشد کرد.

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیش از سه هزار و ۹۰۰میلیارد تومان رسید.

حدود ۲۶۵میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی و رشد بیش از یک درصد ۱۲۴نماد و افت بیش از یک درصد ۳۹۹نماد را شاهد بودیم.