نرخ ۴۶ ارز از سوی  بانک مرکزی  امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۲۵ ارز با روند صعودی، ۱۳ ارز با روند نزولی و ۸ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

افزایش نرخ ۲۵ ارز در بازار بین بانکی