امروز شنبه (١۴ اسفند ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز نماد‌های شستا ، فملی، تاپیکو ، شپنا، فولاد ، فخوز و شتران بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
شستا 11,100
(746.31)
فملی 12,670
(700.76)
شپنا 13,550
(513.55)
فولاد 13,690
(366.15)
فخوز 14,770
(362.89)
شتران 10,120
(356.63)
تاپیکو 12,220
(346.75)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۶۴.۹۷ واحدی وارد کانال ۱۸ هزار و ۵۷ واحدی شد

نماد قیمت پایانی تاثیر
آریا 88,794
(16.13)
بپاس 86,698
(13.32)
زاگرس 212,323
(11.28)
مارون 159,006
(4.95)
صبا 7,967
(4.14)
سمگا 31,213
(4.09)
شگویا 9,996
(3.92)